Opakowanie

Wszystkie produkty (drewniany szkielet i in. elementy) są impregnowane do transportu, co pozwala na zachowanie właściwego wyglądu i ochronę przed oddziaływaniem naturalnych czynników podczas transportu i przechowywania.

Opakowanie produktu odpowiada charakterowi ładunku i zakłada załadunek na palety odpowiadające gabarytowi ładunku. Produkt ściąga się sztywną taśmą z podkładkami w miejscach ściągania i, na życzenie, pakuje się w folię albo inny materiał pakunkowy.

Przy wyładunku zestawu domu każdy element (belka) na czole ma określone oznakowanie, odpowiadające schematowi montażu danego kompletu. Pozostały towar jest dostarczany ze specyfikacją z zaznaczeniem parametrów i ilości produktów. Jeżeli jest to konieczne, mogą być spełnione inne uzgodnione wymagania dotyczące opakowania.