Konstrukcje gięto-klejone

Podstawowe typy konstrukcji produkowane przez firmę GreenArch:

  • Belki;
  • Ramy;
  • Kratownice;
  • Łuki.

Zastosowania gięto-klejonych konstrukcji drewnianych:

  1. Obiekty publiczne;
  2. Budowle sportowe
  3. Obiekty techniczne i rolnicze
  4. Budynki o szczególnych wymaganiach w zakresie odporności na korozje, akustyki, a także wytrzymałości sejsmicznej i przepuszczalności fal radiowych;
  5. Elementy nośne, części niskopiętrowych domów, części wnętrza
  6. Obiekty transportowe

 

Asortyment:

Schemat konstrukcji Opis Długość (m) Wysokość (h)
gnut-klej-postojan Prosta (przekrój się nie zmienia) 6-24 h~L/15 do 2000 mm
konkovaja Kratownica kalenicowa niedzielona 6-24 h~L/25
H~L/13
bumerang1 Belka niedzielona w kształcie bumerangu 6-24 h~L/25
H~L/13
stropil-zatiazhk Kratownica w wykonaniem ściągu 6-24 h~L/40
gnut-klej-zatiazh Belka łukowa gięto-klejona z wykonaniem ściągu 6-24 h~L/35
gnut-klej-postojan Belka łukowa gięto-klejona o stałym przekroju 6-24 h~L/35
A-obraz Podpora z belek z wykonaniem ściągu (w kształcie litery A) 6-24 h~L/30
3-sharnir Rama trójzawiasowa 6-24 -
linz1 Kratownica w kształcie soczewki typ 1 6-24 h~L/8
linz2 Kratownica w kształcie soczewki typ 2 6-24 h~L/8
linz3 Kratownica w kształcie soczewki typ 3 6-24 h~L/8
linz5 Kratownica w kształcie soczewki typ 4 6-24 h~L/8
bumerang2 Belka gięto-klejona w kształcie bumerangu 6-24 h~L/25
H~L/13
3-ugol Trójkątna kratownica z promieniową dolną belką 6-24 H~L/3

 

Podstawowe typy kratownic i belek oraz ich zastosowanie:

linz-komentKratownice soczewkowate instaluje się na ścianach nośnych albo słupach podporowych. Długość maksymalnego prześwitu 20 -25 metrów, w połączeniu ze zwykłymi klejonymi belkami pozwala na zapewnienie wytrzymałego stropu z obciążeniem pionowym w pomieszczeniach z minimalną ilością masywnych konstrukcji nośnych i ścian, takich jak kompleksy sportowe, aquaparki albo baseny, a także pawilony wystawowe i kompleksy rozrywkowe.

priamaja-komentBelki z wzmocnioną dolną częścią, a także proste, o stałym przekroju z maksymalną długością prześwitu do 15m, są efektywnie wykorzystywane w stropach niedużych studiów, auli i sal sportowych i urzędów, a także zakładów produkcyjnych, pracowni, penthouse’ów i in. Belki tego typu są przeznaczone dla podparcia obciążeń pionowych.

gnutoklej-komentBelka łukowa gięto-klejona może być wykorzystywana do wykonania wytrzymałych stropów do pawilonów handlowych i sportowych, mostów dla pieszych i przejść. Taka forma belki ma duży zapas wytrzymałości i nie wygina się przy pionowym obciążeniu.

radialnaja-komentBelka promieniowa z ruchomym podparciem. Promień wygięcia tego typu podpór prawie pokrywa się z wysokością pomieszczenia i charakteryzuje się niedużą podporową zmianą geometrii (na przykład długość cięciwy zależy od obciążenia). Belka promieniowa ma także duży zapas wytrzymałości przy obciążeniach pionowych, może być użytkowana w hangarach, magazynach, halach przemysłu lekkiego.

gnutoklej-radial-komentKratownica gięto-klejona z podporą na powierzchni poziomej. Ma sztywne mocowania podstaw podpór zdolnych pokryć areny powyżej 40 m długości prześwitu. W istocie są to kratownice do wspólnej osłony, w których ściany pełnią także rolę dachu. Przeznaczone są do pokrycia dużych stref i powierzchni pomieszczeń o dużych kubaturach przy prawie wzorcowej sztywności. Ergonomia formy łatwo wytrzymuje zarówno pionowe, jak i boczne albo wiatrowe obciążenia.

polukupol-komentKopulasta kratownica z podporą na powierzchni pierścienia. Powinna mieć sztywne mocowanie zarówno u podstawy belek gięto-klejonych, jak i przy górnej ogólnej części, w której łączą się wszystkie belki. Kratownica rozkłada obciążenie osłony na cały obwód, opierając się o pierścień. Może być stosowana dla pokrycia zarówno okrągłych, jak i owalnych pomieszczeń.

kupol-komentKratownica z belek gięto-klejonych do budowy kopulastego budynku. Posiada absolutną ergonomię i rozkłada obciążenia promieniowe i pionowe. Powinna mieć sztywne mocowanie u podstawy poziomej części i u góry przy pierścieniu podporowym. Kratownice z gięto-klejonych belek mogą być wykorzystywane zarówno do kopuł już gotowych budynków, jak i do wolno stojących kopulastych domów, saun, altan i in.

Wymiary przekrojów, konstrukcyjne rozwiązania belek, łuków, ram do pokrycia dużych prześwitów w budowlach i budynkach określa się na postawie obliczeń projektowych.